Om olyckan är frame

Om olyckan är framme.

Våra ordningsvakter är även till för att vårda och hjälpa personer som kommit till skada, ordningsvakterna bär alltid med sig en lämplig sjukvårdsutrustning för att kunna ge en snabb och effektiv vård på plats. alla våra ordningsvakter har akutsjukvård/HLR utbildning samt utbildning på hjärtstartare.

Man kan hyra hjärtstartare av S.S.T om man så önskar.

I vissa fall när det är större arrangemang så har våra ordningsvakter även med sig en hjärtstartare och även i vissa fall brandsläckare.