S.S.T. Det enda alternativet.

Våra ordningsvakter är ditt ansikte utåt

S.S.T  är det lilla vaktbolaget med de stora ambitionerna. Vi är det lilla lyhörda vaktbolaget där som man som kund känner att man är med och formar bevakningen till det man vill ha.

S.S.T. Det enda alternativet.

Våra ordningsvakter är ditt ansikte utåt

S.S.T  är det lilla vaktbolaget med de stora ambitionerna. Vi är det lilla lyhörda vaktbolaget där som man som kund känner att man är med och formar bevakningen till det man vill ha.

Telefon

070 200 70 48

Email

info@sollefteasakerhetstjanst.se

Västernorrland med omnejd

Vi utgår ifrån Sollefteå, Västernorrland och jobbar främst i västernorrland med omnejd. Vid fröfrågan arbetare vi självklart även i övriga Sverige.

Ordningsvakt

Alla våra ordningsvakter har genomgått godkänd ordningsvaktsutbildning hos Polisen. Dessa skall samverka för att upprätthålla ordning och förhindra brott.

Parkeringsvakt


Vi erbjuder parkeringsövervakning till både privatpersoner samt till företag & fastighetsbolag. Vi samarbetar även med andra drakstadenparkering.

Väktare

Vi erbjuder väktare för samtliga typer av uppdrag, oavsett om du behöver en väktare för yttre rondering, inre rondering eller för områdesrondering.

Byggbevakning

Stölder från byggarbetsplatser blir allt vanligare och ställer till en massa onödiga och oönskade kostnader och strul den morgon era medarbetare kommer till jobbet och allt är borta.

Entrévärd


För att få rätt bemötande i entrén skall den som är ditt första ansikte utåt mot gästen motsvara dina och gästens förväntningar.

Störningsjour

Att använda en störningsjour för att hantera sådana problem är alltmer vanligt. Om ni ansluter en fastighet till vår störningsjour kan alla boende ringa ett journummer vid en störning.

Om oss

S.S.T  är det lilla vaktbolaget med de stora ambitionerna. Vi är det lilla lyhörda vaktbolaget där som man som kund känner att man är med och formar bevakningen till det man vill ha.

S.S.T är av Länsstyrelsen och Polismyndigheten Auktoriserat och godkänt bevakningsbolag med auktorisation att utföra väktar och ordningsvaktsuppdrag i hela Sverige.

Ett auktoriserat bevakningsbolag har stora krav på sig både från både Länsstyrelsen och Polismyndigheten, Krav på att efterleva laglydnad och bestämmelser. Alla ordningsvakter i ett bevakningsbolag får genomgå en särskild prövning hos Länsstyrelsen som inte de ”frilansade” ordningsvakter behöver göra.

Deras kontroll har högt ställda krav på individens bakgrund och lämplighet till yrket.

Länsstyrelsen avgör om en person får anställas. Kraven är laglydighet, medborgerlig pålitlighet och lämplighet i övrigt.

Länsstyrelsen avgör också om bevakningsbolag får auktorisation. Då krävs att företagsledningen består av laglydiga personer.

All vår personal ska vara ditt ansikte utåt och verka för en trygg, lugn och trevlig miljö.

Våra ordningsvakter ochväktare är även till för att vårda och hjälpa personer som kommit till skada, ordningsvakterna och väktarna bär alltid med sig en lämplig sjukvårdsutrustning för att kunna ge en snabb och effektiv vård på plats.

Några exempel på vår personal har för utbildningar inom olycksfallsvård är: Första hjälpen L-ABC samt Hjärt-lungräddning HLR samt utbildning för hjärtstartare. Vid vissa arrangemang så tar vi med oss en egen hjärtstartare och även viss utrustning för att bekämpa brand. 

Givetvis så har S.S.T  kollektivavtal med Transportarbetarförbundet.