Väktare

Ronderande väktare

Tjänster med ronderande väktare kan delas upp i tre olika grupper.

1. Yttre rondering – Väktaren gör en yttre kontroll av er anläggning-

Kontrollerar att grindar och staket är helt och stängt, kontrollerar byggnader så att fönster och dörrar är hela och stängda samt att inga obehöriga befinner sig inom området. På en normal yttre rondering befinner sig väktaren ca 10-15 min på er anläggning, dock beror det på storleken och era andra önskemål hur lång den totala tiden blir för just er yttre rond, du kan välja mellan en eller flera ronderingar per natt.

2. Områdesbevakning – En form av yttre rondering.

Detta bygger på att väktare ronderar byggnader och områden med flera verksamheter av olika slag som är geografiskt nära varandra, genom närvaron av en väktare i området kan det skapa en tryggare och mer säker närmiljö för kunderna samt fungera preventivt genom att avskräcka förövare. Väktaren går inte in hos respektive kund utan kontrollerar utifrån.

Detta koncept kan med fördel användas på villaområden, där kan tex grannar gå ihop och dela på en väktare som patrullerar deras område

3. Inre rondering

 

Vid en inre rond går väktaren in i er anläggning och går sin rond. Här kommer vi överens om vilka saker du som kund vill ha kontrollerat och utfört, väktaren kontrollerar alltid att dörrar och fönster är stängda, låsta och hela, släcker lampor, stänger av kaffekokare etc samt kontrollerar att det inte är något pågående vattenläckage eller brand. Om någon befinner sig på området kan väktaren om ni som kund vill begära att de legitimerar sig. Vanligtvis befinner sig väktaren ca 15-30 min på din anläggning vid en inre rondering