Ordningsvakt

Vi erbjuder ordningsvakter för ordningshållning.

Där vi lägger stor tyngd vid service, närvaro, omhändertagande och problemlösning. Alla våra ordningsvakter har genomgått godkänd ordningsvaktsutbildning hos Polisen. Dessa skall samverka för att upprätthålla ordning och förhindra brott

Ordningsvakter används främst i offentliga miljöer där allmänheten har tillträde, några exempel på dessa miljöer kan vara ett köpcentrum, torg, evenemang, restaurangmiljöer, passagerarfärjor, hotell och sjukhus samt i kollektivtrafiken.
Alla våra ordningsvakter har en bred kompetens inom respektive arbetsområde. Samtliga ordningsvakter hos oss är speciellt prövade vad gäller lämplighet, personlighet och ett professionellt bemötande i alla tänkbara situationer.  
Våra ordningsvakter är även till för att hjälpa personer som kommit till skada, ordningsvakterna bär alltid med sig en lämplig sjukvårdsutrustning för att kunna ge en snabb och effektiv vård på plats. Några exempel på våra ordningsvakters utbildningar inom olycksfallsvård är: Första hjälpen L-ABC samt Hjärtlungräddning HLR.